Een succesvoorbeeld analyseren

Meisje.jpg

  Als je vindt dat iemand goed presteert, maar als je nog niet precies weet wat die persoon doet en waarom dat zo goed werkt, kan je samen een succesvoorbeeld analyseren. Dit werkt extra goed als je wilt dat mensen zelf op zoek gaan naar antwoorden, in plaats van dat jij ze aandraagt.

Vraag de ander een situatie te beschrijven van de afgelopen tijd van een moment waarop jouw gesprekspartner zich echt in zijn of haar element voelde. Analyseer dit voorbeeld samen op wat de ander gedaan heeft en wat het effect daarvan was. De volgende vragen kunnen helpen:

  • Wat was jouw bijdrage aan de situatie?
  • Wat heb je gedaan wat werkte?
  • Wat zegt dat over waar je plezier aan beleeft?
  • Wat zegt dat over wat je belangrijk vindt (waarden)?
  • Wat zegt dat over waar je goed in bent (talent)?
  • Wat in de context heeft hier een positieve bijdrage aan geleverd?
talent & gelukTake a Step