Waarderend onderzoek - Met plezier naar school

0797_25Oct2013.jpg

 

Waarderend Onderzoek 'voortijdig schoolverlaten' voor het ROC Flevoland

Het terugdringen van voortijdige schooluitval is de laatste paar jaar een belangrijk speerpunt voor het ministerie van onderwijs. Met alle ROC’s worden reductiedoelstellingen vastgesteld die gehaald moeten worden.

In dit kader kregen we een telefoontje van het ROC Flevoland. In opdracht van het ministerie wilden ze een onderzoek laten doen naar de effectiviteit van hun aanpak op het gebied van het terugdringen van de uitval. Waar het ROC mee zat is dat veel onderzoeken (zoals de meeste inspectierapporten) door de docenten als heel vervelend ervaren worden (we doen het vast weer niet goed) en ook lang niet altijd de juiste informatie opleveren over wat de volgende stap moet zijn.

Wij hebben het voorstel gedaan om het onderzoek waarderend in te steken, gericht op het opsporen, zichtbaar maken en vergroten van de successen in plaats van het enkel optekenen van de verbeterpunten.

De opzet van het onderzoek

  • Stap 1: Op basis van de literatuur hebben we belangrijke factoren in kaart gebracht rond het terugdringen van voortijdige schooluitval. Door middel van het raadplegen van verschillende bronnen hebben we gekeken hoe het ROC ervoor staat op basis van deze factoren (o.a. risicogroep, opleidingsniveau, regio-kenmerken).
  • Stap 2: Vervolgens zijn we in gesprek gegaan met leerlingen. We vroegen de leerlingen waarom ze graag naar school komen (in plaats van te vragen naar wat ze vervelend vinden aan school) en welke docent voor hen positief het verschil maakt.
  • Stap 3: De docenten die meerdere malen uit de interviews met de leerlingen naar voren kwamen, hebben we gevraagd wat zij doen wat werkt. Wat heb je in jouw praktijk geleerd over wat helpt als je deze kinderen op school wilt houden? Wat doe je daar zelf in? Wat heb je van anderen nodig?
  • Stap 4: De inzichten die uit de eerste drie stappen naar voren kwamen, hebben we tijdens verschillende sessies met wisselende samenstellingen (college van bestuur, zorg-coördinatoren, docenten, management etc.) gedeeld en samen betekenis gegeven.
  • Stap 5: Het onderzoek heeft uiteindelijk een rapport opgeleverd met aanbevelingen voor de toekomst gericht op het vergroten en versterken van succesvolle aanpakken die we in de praktijk hadden gevonden.

De opbrengst van het onderzoek

De positieve insteek geeft zowel veel meer energie om de volgende stappen te zetten in de praktijk als dat het ook echt waardevolle informatie oplevert over de richting van de stappen op basis van dat wat er al is (het is dus haalbaar). Echt onderzoek als interventie dus! Een van de belangrijkste veranderingen voor het ROC is geweest dat ze zijn gaan sturen op het bevorderen van aanwezigheid in plaats van het terugdringen van uitval.

Take a Step