Conrectoren Conferentie 'Werken vanuit talent'

0340_25Oct2013.jpg

 

Een intensieve kennismaking die geleid heeft tot veel nieuwe energie! I. Kromhout Stichting het Zelfstandig Gymnasium

Voor de stichting het Zelfstandig Gymnasium hebben we met heel veel plezier - voor alle conrectoren van de verschillende scholen binnen de stichting - een conferentie van 1.5 dag verzorgd rond de toepassing van het waarderend perspectief. Het doel van de conferentie was om te verkennen wat een waarderende manier van kijken naar de ontwikkeling van mensen kan betekenen voor het werk van een schoolleider.

We hebben gekozen voor de volgende opzet:

  • We zijn gestart met een interactieve presentatie van ongeveer een uur over de achtergrond en betekenis van het waarderend perspectief (ook wel appreciative inquiry genoemd). We staan stil bij hoe ons brein werkt en waarom dan juist waarderende leerprocessen veel betere resultaten opleveren in vergelijking tot meer gap-gerichte leerprocessen (het wegwerken van tekortkomingen).
  • Vervolgens hebben we de vertaalslag gemaakt naar de eigen talenten van de conrectoren in de groep. In een groep van ongeveer 3 personen heeft iedereen een voorbeeld gedeeld van een situatie in het werk waarin ze echt in hun element waren. Vervolgens heeft iedereen een korte talententest ingevuld. De top 5 die daaruit kwam is naast het 'succesvoorbeeld' gelegd om te kijken of juist deze 5 talenten een bijdrage hebben geleverd aan het succes.
  • De volgende dag hebben we de vertaalslag gemaakt naar het ondersteunen van ontwikkeling bij anderen. We hebben geoefend met verschillende 'vaardigheden' die helpen bij het voeren van waarderende en talentgerichte ontwikkelgesprekken met medewerkers. Vaardigheden als het geven van een informatief compliment, het opsporen van de positieve uitzondering en het van analyseren van een succesvoorbeeld.
  • Als laatste hebben we stilgestaan bij hoe je een waarderende manier van kijken kan gebruiken om lastige vraagstukken aan te pakken binnen de school waar je samen met het team aan zou willen werken. In groepen van 6 hebben de conrectoren op een creatieve wijze een studiedag met het team binnen de eigen school rond een zelfgekozen thema ontworpen.

We kijken zelf terug op een super dag! Er was ontzettend veel enthousiasme in de groep en de conrectoren zagen meteen aanknopingspunten om er verder mee aan de slag te gaan binnen de eigen werkpraktijk.

De foto is gemaakt door Naomi den Besten.

Take a Step