Waarderend coachen; Zo help je iemand echt verder!

ClickFlashPhotos-Nicki-Varkevisser-2.jpg

In de blog 'Waarom feedback niet werkt' beschrijven we waarom mensen pas in beweging komen als ze weten waar ze naartoe willen (aanstekelijk doel) en het zelfvertrouwen hebben dat ze dit doel ook kunnen bereiken. Geconfronteerd worden met dat wat je niet goed kan roept in ons brein een terugtrekkende beweging op (fight, flight or freeze). In plaats van dat je iemand verder helpt met het geven van (negatieve) feedback, is het risico groot dat je iemand juist nog verder bij de oplossing vandaan brengt. Op het moment dat mensen een probleem ervaren waarbij je ze wilt helpen schrijft David Rock in 'Your brain at work' dat er twee dingen zijn die je ècht voor ze kan doen:

  • Help mensen om het probleem (of vraagstuk) waarmee ze zich geconfronteerd zien kleiner te maken.
  • Help mensen om te formuleren wat ze zelf een goede oplossing voor het probleem zouden vinden (aanstekelijk doel).

Maak het probleem kleiner

Zoals boven aangegeven hebben mensen het zelfvertrouwen nodig dat ze in staat zijn om alleen of met de hulp van anderen tot een oplossing voor hun probleem of vraagstuk te komen. Hoe groter mensen het probleem ervaren, hoe groter ook de angst wordt dat ze het probleem niet kunnen oplossen. Hoe help je iemand om een probleem kleiner te maken:

  • Onderzoek samen welke hobbels en risico's realistisch zijn en welke misschien meer voortkomen uit (belemmerende) overtuigingen die ontstaan zijn op basis van eerdere ervaringen, maar nu juist in de weg staan.
  • Luister naar de ander en laat hem of haar zien dat je er voor de ander bent. Let wel op: neem het probleem niet over! Het is heel prettig om een maatje te hebben, maar zodra je het over neemt leert de ander niet dat hij/zij zelf naar een oplossing toe kan werken.
  • Nodig iemand uit om een eerste kleine stap te zetten. Begin gewoon ergens. Een definitieve oplossing lijkt vaak ver weg en lastig te bereiken, maar iedereen kan wel een eerste stap in de juiste richting zetten. Zo voorkom je dat een ogenschijnlijk te lastig doel iemand verlamt.

Formuleer een aanstekelijk doel

Oplossingen die enkel van anderen komen werken nooit! Hoe meer iemand het gevoel heeft zelf te kunnen bepalen wat de oplossing is, hoe groter de kans dat de oplossing voor hem of haar gaat werken:

  • Vraag wat de ander als een aantrekkelijke oplossing voor zijn of haar probleem ziet. We zijn vaak veel beter in het formuleren van wat we niet willen in plaats van wat we wel willen. Terwijl het juist beter werkt om toe te werken naar iets wat je wel wilt.
  • Laat zien dat iemand al in huis heeft wat er voor de oplossing nodig is. Onderzoek of er voorbeelden (klein of groot) te vinden zijn waarin iemand zelf al eerder al dat heeft laten zien wat nodig is. Dit noem je het onderzoeken/uitbouwen van de positieve uitzondering.

Deze blog is geschreven Door Eefje Teeuwisse. De foto is gemaakt door ClickFlashPhotos.

Take a Step