1 dag geen woninginbraken - 1dagniet

Een-dag-niet-blog.jpg

Wat is 1dagniet?

Op woensdag 11 december 2013 vond de eerste nationale dag tegen woninginbraken plaats. Het doel van de dag: één dag geen woninginbraken in Nederland. Wat het initiatief bijzonder maakt is dat de actiedag niet vanuit de politie is georganiseerd en gecoördineerd, maar door een groep betrokken en enthousiaste burgers. Vanuit Take a Step hebben we in opdracht van de politie onderzoek gedaan naar het verloop en de kracht van de beweging en het uiteindelijke resultaat. Om zo in kaart te brengen wat we kunnen leren van een initiatief als 1dagniet over hoe de overheid gebruik kan maken van en een bijdrage kan leveren aan een burgerinitiatief - in dit geval op een veiligheidsvraagstuk.

Wat maakt 1dagniet bijzonder?

De wens van de initiatiefnemers was om een ludieke actiedag te organiseren. Dit geïnspireerd op de TED Talk ‘How to start a movement’ en het filmpje over het ‘Country clean up project’ in Estland. Het doel was om burgers te motiveren na te denken over initiatieven die zij in of rond hun eigen huis, straat of wijk kunnen organiseren die de kans op inbraak sterk doen verminderen. Hiervoor is het noodzakelijk dat er landelijk veel aandacht voor de actiedag is om burgers te informeren over het initiatief en te stimuleren om in te stappen. Heel bewust spreken de initiatiefnemers over 1dagniet als een beweging. Het initiatief breekt daarmee met een meer traditionele ontwerpgerichte manier van kijken naar en werken aan verandering en volgt juist meer ontwikkelgerichte principes.

De belangrijkste principes binnen de ontwikkelgedachte zijn:

  • De wereld is niet maakbaar. Vraagstukken en mensen zijn te complex om rechtstreeks te beïnvloeden en een vastgestelde uitkomst ‘af te dwingen’.
  • Beweging ontstaat vanuit activiteiten van mensen die initiatief nemen op een vraagstuk wat voor hun de moeite waard is en die daar anderen aan weten te verbinden.
  • De beweging krijgt vorm vanuit verbindingen tussen mensen vanuit een persoonlijke ambitie (kan per individu verschillen) gericht op een gemeenschappelijke ‘droom’.
  • Mensen binnen de beweging nemen zelf verantwoordelijkheid op hun acties en leren al doende hun aanpak slimmer of effectiever te maken. Er is dus sprake van een continu leerproces op lokaal niveau.
  • Een beweging valt niet van buiten af hiërarchisch aan te sturen en controleren, maar kan wel aan kracht winnen door hem te voeden en te volgen.

Resultaat 1dagniet

Binnen minder dan een jaar tijd is het gelukt om de landelijke actiedag van de grond te krijgen. In ruim 80 gemeenten zijn er op 11 december acties ondernomen. Landelijk hebben we een afname gezien van 25% ten opzichte van het gemiddeld aantal woninginbraken eerdere jaren op dezelfde dag. In veel (echt) actieve steden is de teller zelfs op 0 blijven staan (zoals in Roosendaal). De website trok 20.000+ unieke bezoekers. 10.000+ keer werden preventietips op de site gelezen. Geschat wordt dat 600.000+ personen via sociale en andere nieuwe media in aanraking met 1dagniet kwamen. Geschat wordt dat 3.000.000+ personen via traditionele media in aanraking met 1dagniet kwamen. We mogen de actiedag dus met een gerust hart een succes noemen!

De vraag is nu welke factoren een belangrijke bijdrage geleverd hebben aan dit succes. En wat we als overheid kunnen leren van 1dagniet over hoe zij zich effectief kan verhouden tot degelijke burgerinitiatieven. Binnenkort maken we onze onderzoeksinzichten bekend.

Take a Step