Strategie bepalen - SWOT, maar dan positiever!

Ardonik.jpg

Sterktes, tekortkomingen, kansen en bedreigingen Vlak voor de zomer hebben we met het hele team van Take a Step gekeken naar onze dromen en ambities voor het komende jaar. Vaak wordt in organisaties de SWOT als analyse-instrument gebruikt om dit soort gesprekken te structureren. De vier elementen uit de SWOT (strengths, weaknesses, opportunities and threats) kunnen helpen om kansen en bedreigingen voor een project of zelfs een hele onderneming goed in kaart te brengen. Het nadeel van de SWOT is alleen dat het gesprek meer dan de helft van de tijd gericht is op negatieve aspecten – Alles wat je aandacht geeft groeit - en er bijvoorbeeld geen aandacht is voor je dromen of successen.

Sterktes, kansen, dromen en resultaten

Een veel positievere variant van het model vinden wij dan ook de SOAR (strengths, opportunities, asperations and results) analyse. De volgende vragen hebben ons geholpen om op een leuke en constructieve manier onze ambities voor 2014 – 2015 in kaart te brengen:

  1. Strengths – Als we terugkijken op het afgelopen jaar, waar zijn we tevreden over en/of trots op? Wat zien we als onze behaalde successen? En wat zeggen deze voorbeelden ons over waar we goed in zijn? Wat maakt onze onderneming bijzonder?
  2. Opportunities – Als we om ons heen kijken, wat voor ontwikkelingen zien we dan op het gebied van leren en ontwikkelen waar we enthousiast van worden? Wat inspireert ons? Welke vragen spelen bij onze klanten waar we graag een bijdrage aan zouden willen (blijven) leveren?
  3. Asperations – Welke dromen hebben we voor het komende jaar? Wat van wat we nu doen willen we uitbouwen of versterken? Wat voor nieuws zouden we graag willen toevoegen?
  4. Results – Wat is voor ons succes? Wanneer zijn we tevreden? Waar willen we over een jaar onze resultaten aan af kunnen lezen? Wat gaan we de komende tijd concreet doen (gebruikmakend van onze sterktes en de kansen die we zien) om onze doelen te bereiken?

Het leverde ons een prachtig gesprek op met veel mooie plannen voor het komende jaar… Dus mocht je binnenkort binnen een project of voor je onderneming toekomstplannen willen maken, dan raden wij je de SOAR zeker aan!

Deze blog is geschreven door Eefje Teeuwisse

Take a Step