Intervisievorm - Creatieve brainstorm

FRIS-2014-36.jpg

Op het moment dat je graag een meer 'ontwerpgerichte' vraag tijdens een intervisie wilt inbrengen werk de creatieve brainstorm heel goed. Je gebruikt deze intervisievorm als je een concreet vraagstuk hebt en op zoek bent naar inspiratie over hoe je het kan aanpakken.

Stap 1 Casus inbrengen

Tijdens de eerste stap brengt de casusinbrenger kort een vraag, een ambitie of een probleem in waar je wel een paar goede ideeën en tips voor kan gebruiken. De werkvorm levert het meest op als het een thema of een vraag is waar je ook daadwerkelijk mee aan de slag gaat de komende tijd.

Stap 2 Design Thinking

Fase 1 Onderzoek – Wat weten we er al over? En waar willen we naartoe?

In de eerste fase wissel je met elkaar een aantal eerste gedachten uit over het vraagstuk. De volgende vragen kunnen helpen:

  • Eerdere (succes) ervaringen; Wat heb je eerder al gedaan in dit kader wat goed heeft gewerkt? Wat waren daar de succesfactoren?
  • Relevante actoren; Wie moet je er in ieder geval bij betrekken?
  • Gewenste opbrengst; Waar zou je graag naartoe willen? Wat zou voor jou een mooi resultaat zijn? Waar kan je het succes aan zien?

Fase 2 Ideeënvorming

Maak gebruik van de brainstorm regels en kom met elkaar tot minimaal 15 ideeën om het vraagstuk aan te pakken.

Maak het zichtbaar; Schrijf (of teken) je ideeën op.

Brainstorm regels:

  • Bouw voort op elkaars ideeën (stel oordelen uit).
  • Kwantiteit gaat in een brainstorm voor kwaliteit. Hoe meer ideeën hoe beter!
  • Hoe gekker een idee hoe beter!

Fase 3 Focus aanbrengen – Selecteren van de leukste en/of beste ideeën

Kies met elkaar de leukste en/of meest kansrijke ideeën en bedenk hoe je deze de komende tijd het best in de praktijk kan brengen. Wie of wat heb je daarvoor nodig? Wat is de eerste stap? Wat is nieuw? Wat vond je fijn om te horen?