Hoe complimenten bijdragen aan een Positieve Draai

Take-a-Step-5.jpg

Wanneer kreeg jij voor het laatst een compliment van een collega op zo’n manier dat het je echt een bijzonder gevoel gaf? De kans is groot dat dit best even geleden is. Veel mensen geven namelijk aan geen tijd te hebben voor het geven van complimenten aan collega’s. Of het een beetje raar te vinden om elkaar regelmatig van complimenten te voorzien. Toch niet echt Nederlands. Terwijl onderzoek juist uitwijst dat het geven van complimenten voor veel positieve effecten zorgt.

Complimenten en positieve gedachten

Zo stelt Frank van Marwijk in het Groot Complimentenboek dat een oprecht en welgemeend compliment zorgt voor positieve gedachten. En die positieve gedachten zijn belangrijk, zeker in een werkcontext. Volgens onderzoekers Daniel Amen en Mark George hebben onze gedachten en gevoelens namelijk een directe impact op het functioneren van onze hersenen, wat weer een directe impact heeft op de werking van onze geest. Zij deden onderzoek naar het effect van negatieve en positieve gedachten op de doorbloeding in de hersenen. Negatieve gedachten zorgen ervoor dat de doorbloeding aanzienlijk minder wordt, wat leidt tot onder andere afnemende coördinatie, onevenwichtige emoties en warrige en angstige gedachten. Positieve en waarderende gedachten, bijvoorbeeld als gevolg van het ontvangen van een compliment, bleken te leiden tot een veel betere doorbloeding. Het gevolg hiervan is een flexibelere instelling, meer bereidheid tot samenwerking, meer motivatie, makkelijker doelen kunnen stellen, beter werkend geheugen en meer creativiteit.

Goede complimenten faciliteren een growth mindset

Complimenten hebben ook een positief effect op je gedachten die specifiek gaan over ontwikkeling. In het boek Mindset beschrijft Carol Dweck hoe en vooral welke complimenten bijdragen aan een growth mindset. Mensen met een groei mindset geloven dat intelligentie te ontwikkelen is. Vanuit die gedachte hebben zij een sterk verlangen om te leren en zijn zij eerder geneigd om uitdagingen aan te gaan. Daarentegen geloven mensen met een vaste mindset dat intelligentie vast staat, wat maakt dat zij slim willen overkomen en lastige uitdagingen eerder uit de weg gaan. Beide type mindsets zijn te activeren door het type feedback én compliment dat je elkaar geeft. Wanneer je complimenten geeft die gericht zijn op de geleverde inspanning of gericht op de uitgevoerde aanpak, ontwikkel en activeer je een groei mindset bij de ander. Een compliment dat gericht is op de prestatie en mate van intelligentie ontwikkelt en activeert juist een vaste mindset. Het gaat over het verschil tussen ‘goed dat het gelukt is’ en ‘wat knap dat je hebt doorgezet onder lastige omstandigheden’.

Geloofwaardigheid

Het geven van complimenten kan dus bijdragen aan de geestelijke gezondheid van mensen om je heen én hun motivatie en verlangen om te leren. Maar wat maakt nu of een compliment ook echt dat effect heeft? Marwijk stelt dat een belangrijk criterium gaat over de geloofwaardigheid van een compliment. Mensen voelen of een compliment echt is of niet. Zij letten bij het inschatten van die oprechtheid op de woorden die je kiest, je intonatie en je lichaamstaal. Waarbij interessant is om te weten dat in onze beoordeling 38% gaat over intonatie en 55% over lichaamstaal om in te schatten of een compliment echt is! Pas wanneer een compliment oprecht is, gaan ook de woorden mee tellen en kun je ook het verlangen om te leren aanwakkeren. Een hele kunst dus dat complimenteren, gelukkig is ook dat te leren.

Ontwikkel je waarderende gesprekstechniek verder op FRIS!

In het Skill Station kun je op FRIS! terecht voor het experimenteren met het geven van effectieve en informatieve complimenten. Je vindt hier tips & tricks en kan met een trainers-acteur een toekomstig gesprek uitproberen, waarin je iemand bijvoorbeeld een echt bijzonder goed gevoel leert geven door een krachtig compliment. Wil je liever aan de slag met waarderende interviewtechnieken of een talentgericht functioneringsgesprek? Ook dat kan in ons Skill Station.

 

Nina Timmermans