Van Paper naar Praktijk: Energie

Take-a-Step-20.jpg

In deze blogreeks geschreven door Anne Dijkmanlees je inzichten uit de wetenschappelijke literatuur op het gebied van de positieve organisatiepsychologie, vertaald naar de praktijk.. Wat is er ontdekt? Waarom is het belangrijk? En wat kun je ermee in jouw organisatie? In deze blog schrijf ik over aan het werk blijven met sterke punten en hoe het komt dat je je energiek voelt wanneer je iets voor een ander doet.

Aan het werk blijven met je sterke punten Wat doe je wanneer een medewerker last krijgt van gezondheidsklachten en verzuim? De voor de hand liggende oplossing is om te onderzoeken op welke manier de ervaren taakeisen van de functie, zoals werkdruk of emotionele belasting, kunnen worden verminderd. Bijvoorbeeld door de medewerker (tijdelijk) minder uren te laten werken of minder taken toe te delen.

Onderzoekers Van Woerkom, Bakker en Nishii bieden in hun recente onderzoek een andere, positieve oplossing om verzuim te verminderen, namelijk het vergroten van de steun vanuit de organisatie om je sterke punten te benutten. Van Woerkom doet met haar collega’s van de Tilburg University veel onderzoek naar de toepassing van de ‘sterkepunten-benadering’ in organisaties. Deze benadering gaat ervan uit dat het meer oplevert om sterke punten van medewerkers te versterken dan om hun zwaktes te verbeteren. Het gebruik van sterke punten leidt namelijk tot meer bevlogenheid en welbevinden op het werk. Maar waarom zorgt de steun die mensen ervaren voor het inzetten van je sterke punten tot minder verzuim en hoe moedig je dit als organisatie aan?

Een belangrijk kenmerk van het benutten van je sterke punten is dat je er energie van krijgt. Doordat je meer energie hebt kun je beter op de taakeisen van je functie inspelen. Als organisatie kun je de ervaren steun op verschillende manieren vergroten, bijvoorbeeld door het medewerkers mogelijk te maken om taken te doen die passen bij hun sterkte punten of door meerdere collega’s met complementaire sterke punten te laten samenwerken zodat zij elkaar kunnen aanvullen en versterken.

Doe iets voor een ander en voel je energiek! Maak jij op je werk ook tijd vrij om bijvoorbeeld collega’s te helpen of ideeën te bedenken die de organisatie kunnen verbeteren? Goed bezig! Je vertoont dan gedrag dat buiten je officiële taakomschrijving valt maar wat wel van nut is voor de organisatie. Dit wordt “organizational citizenship behavior” (OCB) genoemd. Al jarenlang tonen wetenschappers aan dat OCB verband houdt met positieve effecten zoals organisatie-effectiviteit en een hogere individuele beoordeling. Toch wordt er ook nog wel eens gewaarschuwd voor risico’s: doordat je meer van persoonlijke hulpbronnen gebruikt zou OCB kunnen leiden tot meer werkdruk, stress en een verminderde werk-privé balans.

In recent onderzoek doen Chak Fu Lam en zijn collega’s een interessante bevinding. Zij tonen aan dat het vertonen van OCB er juist voor zorgt dat je je krachtig, energiek en levendig voelt op het werk! Deze gevoelens zorgen ervoor dat je meer proactief handelt op je werk. Bovendien neem je de energie mee naar huis waardoor je ook in je privéleven meer aankunt.

In hun paper leggen zij uit dat je deze energie krijgt omdat OCB ervoor zorgt dat je meer zingeving in je werk ervaart, bijvoorbeeld omdat je voor een goede sfeer op het werk hebt gezorgd. Dit komt doordat je vaak meer interpersoonlijk contact met collega’s, je leidinggevende of klanten hebt. Ook neemt je vertrouwen in eigen kunnen toe. OCB zorgt er zo voor dat je het gevoel hebt dat je op het werk dingen doet die voor jou belangrijk en de moeite waard zijn.

Dus organiseer die teamborrel of ga eens goed zitten voor een collega die een luisterend oor kan gebruiken. Het kost je misschien tijd, maar levert jezelf en de organisatie nog meer op!

Bronnen: Voor het volledige artikel over sterke punten zie “van Woerkom, M., Bakker, A. B., & Nishii, L. H. (2015, January). Accumulative job demands and support for strength use: Fine-tuning the JD-R model using COR theory. In Academy of Management Proceedings (Vol. 2015, No. 1, p. 12068). Academy of Management.”

Voor het volledige artikel over iets voor een ander doen zie “Lam, C. F., Wan, W. H., & Roussin, C. J. (2015). Going the Extra Mile and Feeling Energized: An Enrichment Perspective of Organizational Citizenship Behaviors. Journal of Applied Psychology