Waarderend Leren-4.jpg

Waarderend leren in het voortgezet onderwijs

versterken van talent, plezier en motivatie op school

Ben jij benieuwd hoe je de talenten en motivatie van je leerlingen versterkt? Hoe je hun zelfvertrouwen geeft en leert denken in mogelijkheden? En hoe je zowel je eigen plezier als dat van leerlingen op school vergroot?

In het boek maken we recente inzichten uit de positieve psychologie toepasbaar voor de onderwijspraktijk. Thema’s als talent, mindset, motivatie en welbevinden komen uitgebreid aan de orde. Ook laten de auteurs zien hoe een waarderende bril helpt bij het ondersteunen van leerlingen in keuzeprocessen en het versterken van een positieve groepsdynamiek in de klas. Naast achtergronden en theorie biedt het boek veel concrete handvatten om direct mee aan de slag te gaan.