Privacy verklaring

Wij gaan zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen, wat we daarmee doen en wat jouw rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens zijn.

Onze contactgegevens:

Website                     www.takeastep.nl

Adres                         Coppelstockstraat 50B, 1056XM Amsterdam

Email                         info@takeastep.nl

Telefoonnummer    06 – 19628111

KvK-nummer           59641371

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Wij verwerken jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens aan ons verstrekt via de website, e-mail, post of telefoon. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die we verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Geboortedatum;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Persoonsgegevens, die je vrijwillig op basis van voorafgaande toestemming aan ons verstrekt in correspondentie. Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG VERWERKEN WE PERSOONSGEGEVENS

Als we persoonsgegevens van jou verwerken dan gebeurt dat op basis van één of meerdere van de onderstaande gronden:

 • Het is noodzakelijk voor de uitvoering van onze dienstverlening;
 • We hebben toestemming van je gekregen om de persoonsgegevens te verwerken;
 • We hebben een gerechtvaardigd belang bij de verwerking van jouw gegevens;

We verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om offertes voor onze dienstverlening te maken;
 • Om facturatie en betaling te kunnen afhandelen;
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om dienstverlening uit te voeren;
 • Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten;
 • Om de website te verbeteren en het aanbod van diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

We nemen geen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

HOE LANG WE JOUW PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. We hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Standaard factuurgegevens: wettelijke fiscale bewaartermijn van 7 jaar na einde van de overeenkomst;
 • Na afronding van onze dienstverlening bewaren we de gegevens maximaal 36 maanden. Dit doen we vanwege mogelijke vervolgacties die nodig zijn of omdat jij nogmaals gebruik wenst te maken van onze dienstverlening.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

We verkopen jouw gegevens niet aan derden en zullen deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke (fiscale) verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht (bijvoorbeeld de accountant), sluiten we een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen

JOUW RECHTEN ALS BETROKKENE

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die we van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@takeastep.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen we je om een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

We willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

HOE WE PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

We nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING

Wijzigingen in deze privacyverklaring worden gepubliceerd in dit document. De herzieningsdatum van dit document wordt in dat geval bijgewerkt.

COOKIEVERKLARING

Op onze website wordt alleen gebruik gemaakt van functionele en analytische cookies. Als je onze website bezoekt wordt automatisch enige informatie opgeslagen op jouw computer in de vorm van een cookie. Deze zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat je ingelogd kunt blijven op de website wanneer jij dat wenst. Onze website maakt gebruik van Squarespace Analytics Cookies. We hebben een bewerkersovereenkomst met Squarespace gesloten. 

Op de contactpagina van onze website is de meest recente versie van onze privacyverklaring te raadplegen.

 

Herzieningsdatum: 4 juli 2018