Over ons.jpg

Doe meer van wat werkt

We kunnen ontzettend veel leren van onze successen, maar weten deze bron van informatie vaak nog onvoldoende te benutten in de onderwijscontext. Leren en ontwikkelen gaat onbewust toch vaak over het wegwerken van tekortkomingen, in plaats van het uitbouwen van krachten. Terwijl juist dat laatste energie oplevert en verandering duurzaam maakt.

De focus van een waarderend leerproces ligt op het ontdekken en ontwikkelen van talenten die mensen in huis hebben, op de voortgang die zij maken in hun leerproces en op het vergroten van het plezier dat zij beleven aan leren. Het is een positieve, constructieve en onderzoekende manier van kijken naar mensen en hun ontwikkelpotentieel.

Samen werken aan mooier onderwijs

Take a Step is een initiatief van Eefje Teeuwisse en Annechien van Buurt. We beleven veel plezier aan de samenwerking met opdrachtgevers en vakgenoten, waarbij we altijd zoeken naar de meest waarderende en kansrijke aanpak van een vraagstuk.

Dit betekent niet dat we moeilijke onderwerpen of problemen uit de weg gaan. De wens om iets anders aan te pakken of te veranderen komt vaak voort uit een gevoel van ontevredenheid. Hier vind je volgens ons alleen niet de beste oplossingsrichting. Die vind je juist door de aandacht te verschuiven naar dat wat je wel wilt. Door vervolgens op zoek te gaan naar kleine voorbeelden van momenten waarop het al lukt om juist dat te doen waar je graag meer van zou willen zien, ontdek je concrete handvatten om stappen in de gewenste richting te zetten.

 
Take a Step - door Aline Bouma 7.jpg

Annechien van Buurt

Samen met schoolleiders en docenten ontwikkel ik aanpakken en activiteiten om meer aandacht te besteden aan talenten, motivatie en zelfvertrouwen van leerlingen. Er ontstaat dan vaak een dubbel­slag: docenten gaan op hun beurt nadenken over hun eigen talenten en motivatie, wat hun plezier in het werk vergroot en de school verder versterkt.

annechien@takeastep.nl

 
Take a Step - door Aline Bouma 3.jpg

Eefje Teeuwisse

Ik word enthousiast van docenten en schoolleiders die geloven in wat ze doen en hier ook voor durven te gaan staan. Samen met hen zoek ik naar vormen om op een laagdrempelige en positieve wijze onderwijsvernieu­w­ing mogelijk te maken. De beste manier om dit voor elkaar te krijgen is om gewoon ergens te beginnen en gaandeweg te ontdekken wat werkt. 

eefje@takeastep.nl

 
 

Zin om aan de slag te gaan?

Onze visie op leren en ontwikkelen

1. Waardeer wat is

We hebben allemaal de neiging om na afloop van een activiteit of proces direct te kijken naar wat er de volgende keer beter, slimmer of anders kan. Hierdoor staan we vaak onvoldoende stil bij al die dingen die eigenlijk al goed gaan. We voelen ons gezien en gewaardeerd als er eerst aandacht is voor de geboekte progressie en de behaalde successen.

2. Versterk wat werkt

Door te onderzoeken wat er in een specifieke situatie goed heeft gewerkt, krijg je zicht op de onderliggende succesfactoren. Hiermee heb je belangrijke bouwstenen in handen om dat wat werkt te versterken, door eraan vast te houden en het vaker in te zetten.

3. Ga op onderzoek uit 

Naast een waarderende blik, is ook een onderzoekende houding van belang. Wanneer je een leerproces wilt versterken, is het goed om je eigen meningen, oordelen en adviezen zoveel mogelijk op te schorten en je gesprekspartner met een open houding tegemoet te treden.

4.  Zet in op de relatie 

Waarderend leren vraagt om aandacht voor de relatie en versterkt op haar beurt ook relaties. Door met elkaar in gesprek te gaan over kwaliteiten, interesses en dromen, leren leerlingen en docenten elkaar beter kennen en meer waarderen. Het wordt hierdoor makkelijker om onderlinge verschillen te respecteren en benutten.

5.  Maak energie los 

We worden vaak niet vrolijker van het enkel benoemen en analyseren van problemen. Pas als we op zoek gaan naar wat we wél willen en verkennen wat we al in huis hebben om dat doel te bereiken, ontstaat vertrouwen in een goede uitkomst en energie om aan de slag te gaan.

6.  Zet kleine stappen 

Wensen en ambities zijn een krachtige stimulans om iets beter of anders te willen te doen. In dit kader geldt ‘grote dromen, kleine stappen’. Het is niet nodig om de hele weg van A naar B uit te denken en in te richten. Het is vooral belangrijk om te weten wat de eerste stappen in de richting van de gewenste toekomst zijn.