Hoe verhoog je de motivatie om te leren?

Take-a-Step-9.jpg

Ik kom op veel scholen waar de vraag speelt hoe je jongeren nog meer zou kunnen motiveren om te leren. Om nieuwsgierig te zijn, op zoek te gaan naar kennis, vaardigheden te ontwikkelen en zichzelf uit te dagen iedere dag een beetje beter te worden. Uit recent Europees onderzoek blijkt helaas dat het met de motivatie van de Nederlandse jeugd om te leren en ontwikkelen in vergelijking tot jongeren in veel andere landen helaas niet heel goed gesteld is. Het is dan ook een relevante vraag hoe we deze motivatie zouden kunnen vergroten.

Hoe creëer je ruimte om te kunnen onderzoeken wat werkt?

Nu is er ontzettend veel onderzoek gedaan naar motivatie. Er is gekeken naar de kenmerken van de huidige generatie jongeren, hoe zij in elkaar zitten, wat ze belangrijk vinden en wat hen wel of niet drijft. Ook wordt er veel gekeken naar de relatie tussen docent en leerling. Hoe kan een docent zo'n pedagogisch en didactische klimaat creëren dat het de leerling stimuleert om het beste uit zichzelf te halen? Er zijn veel mooie perspectieven en praktische aanbevelingen te vinden die ons verder helpen. Wij denken alleen dat het niet alleen gaat om het hebben van de juiste kennis en het snappen van wat er nodig is, maar dat het vooral gaat om het - nog meer dan nu op veel scholen het geval is - creëren van experimenteerruimte om het in de praktijk echt anders te doen.

Wanneer is een school een lerende organisatie?

De komende maanden gaan we dan ook op onderzoek uit naar al die dingen die daadwerkelijk helpen om de motivatie te verhogen. Één van onze hypotheses is dat jongeren pas echt gemotiveerd zijn om te leren als de school in zijn geheel een lerende organisatie is. Als schoolleiders en docenten aangesproken worden op hun talenten, passies, interesses en ambities, dan is de kans veel groter dat zij hier leerlingen ook op kunnen uitdagen.

In deze blog-reeks delen we graag met jullie onze ervaringen en alle inzichten die we onderweg opdoen!

Wat is waarderend actieonderzoek?

De methode van onderzoek die we gebruiken is die van het waarderend actieonderzoek. Belangrijke uitgangspunten zijn voor ons dat het doen van onderzoek je vooral moet helpen om zicht te krijgen op wat nu allemaal al heel goed werkt in de praktijk (waarderend) en dat het onderzoek zelf al een interventie is (actieonderzoek). Het vergaren van kennis alleen is niet genoeg, het onderzoek moet helpen om in verschillende lokale contexten de motivatie van leerlingen voor hun eigen leerproces direct te verhogen.

Als we snappen waarom iets niet werkt, betekent dit vaak nog niet dat je weet wat er nodig is om iets ten positieve te beïnvloeden. Als je de motivatie wilt vergroten dan is het in onze optiek ook veel interessanter om jezelf de vraag te stellen wanneer jij de afgelopen tijd één of meerdere leerlingen echt gemotiveerd zag en wat er in die situatie zat wat goed werkte (en hoe je dat verder zou kunnen uitbouwen of versterken), dan om stil te staan bij waarom het vaak niet lukt.

Doe je mee met het onderzoek?

Een belangrijke eerste stap in het onderzoek is dan ook het analyseren van succesvoorbeelden. Heb je zin om met ons mee te doen, beantwoord dan voor jezelf de volgende vragen:

  • Wanneer zag jij jouw leerlingen (of medewerkers) voor het laatst echt gemotiveerd voor iets?
  • Wat deed jij in deze situatie?
  • Wat was het effect daarvan?
  • Waarom denk je dat juist dit zo goed werkte?
  • Welke succesfactoren kan jij uit jouw voorbeeld halen?

Deel je antwoorden vooral met ons. Stuur een mail naar info@takeastep.nl met een korte beschrijving van de situatie en de belangrijkste succesfactoren die jij hebt kunnen ontdekken.

Hier vind je een boeiend filmpje van Daniel Pink over motivatie (drive). 

 

Eefje Teeuwisse