Witte rechthoek 2.jpg

Inspiratie over

Motivatie & toetsing

 
 
Motivatie en toetsing.jpg

Toetsing

artikelen

Toetsen om van te leren
Annechien van Buurt, Eefje Teeuwisse en Stefan van Langevelde
In dit artikel lees je de opbrengsten van het actieonderzoek met veertien gymnasia naar hoe toetsing een krachtige bijdrage kan leveren aan het leerproces van leerlingen.

Inspiratietips om aan de slag te gaan met toetsing
Annechien van Buurt, Eefje Teeuwisse en Stefan van Langevelde
In dit document vind je een overzicht van alle inspiratie die we vonden tijdens het actieonderzoek met veertien gymnasia rond toetsing.

Toetsing als krachtige bijdrage aan het leerproces
Annechien van Buurt, Eefje Teeuwisse en Stefan van Langevelde
In deze notitie lees je meer over wat toetsing is, welke uitdagingen er binnen het voortgezet onderwijs ervaren worden en zes bouwstenen om aan de slag te gaan met toetsing. We schreven deze startnotitie als aftrap van het actieonderzoek met veertien gymnasia.


Inspiratie toetsconferentie 2018

Hieronder vind je een overzicht van de powerpointpresentaties van de workshops tijdens de toetsconferentie op 30 oktober 2018. Klik op de titel voor de presentatie. Ook vind je bij een aantal workshops aanvullende inspiratietips.

Hoe kun je het zelfverantwoordelijk leren van leerlingen vergroten?
Willem Korevaar (Dalton Voorburg) verzorgde een workshop over hoe hij met (digitale) middelen zelfverantwoordelijk leren en motivatie vergroot. Meer over zijn aanpak en hulpmiddelen is ook in deze blog te vinden.

Hoe stimuleer je een lerende houding bij jezelf en je leerlingen?
Martijn van Vugt (Stedelijk Gymnasium Breda) ging in op hoe je leerlingen (en jezelf) inzicht geeft in hun voortgang.

Hoe help je leerlingen hun potentieel te ontdekken en benutten?
Martijn Bras (Felisenum Gymnasium) over hoe het stoppen met geven van cijfers de prestaties bij LO verbeterde. Leraar24 maakte er deze video over. De observatieformulieren die ze gebruiken zijn hier te vinden: Doelspelen | Passen en vrijlopen | Slag- en loopspelen | Terugslagspelen | Volleybal

Hoe geef je goede feedback aan leerlingen?
Rashmie Bhagwan en Arean Verbrugge (Nijmegen) lieten zien hoe zij al doende ontdekken wat goede feedback is in de eerste klas, en hoe dit heeft geleid tot een experiment waarbij één eerste klas helemaal geen cijfers krijgt.

Hoe kunnen leerlingen elkaar helpen bij hun leerproces?
Fedde Lok (USG) maakte inzichtelijk hoe hij bij Nederlands leerlingfeedback, eigen leerdoelen en zelfsturende groepjes inzet. De inhoud van de workshop kun je hier teruglezen. De rubric voor peerfeedback bij een boekbespreking is hier te vinden.

Hoe geven we leerlingen meer inzicht in hun eigen leerproces?
Petrie van der Heijden (Sint-Oelbert Gymnasium) liet zien hoe ze bij klassieke talen werken met ‘taken', dit zijn overzichten van leerdoelen met daaraan gekoppeld leeractiviteiten die de leerlingen kan doen om hieraan te werken. Voor elk leerdoel is een diagnostische toets (bijv. in Wintoets) beschikbaar die de leerling op ieder moment kan doen. Een voorbeeld van zo'n ‘taak’ is hier te vinden.

Motivatie

artikelen

Motiveren van leerlingen: prikkelen voor wat moet of ondersteunen van eigen nieuwsgierigheid
Annechien van Buurt, Eefje Teeuwisse, Frank Hulsbos en Stefan van Langevelde
In 2017-2018 hebben we samen met zeven gymnasia onderzoek gedaan naar hoe je de motivatie van leerlingen kunt versterken. In dit artikel lees je onze belangrijkste observaties.

Zo versterk je de motivatie van leerlingen op school
Annechien van Buurt, Eefje Teeuwisse, Frank Hulsbos en Stefan van Langevelde
In dit artikel vind je een set concrete aanbevelingen die we op basis van ons motivatieonderzoek geformuleerd hebben.


Inspiratie

Motivatie binnenstebuiten - Huub Nelis en Yvonne van Sark
In dit boek kom je alles te weten over motivatie. Inspirerend om te lezen zijn de vele korte interviews met leerlingen, docenten en schoolleiders.

How to give an A - Benjamin Zander
Fantastisch filmpje over hoe je mensen kan motiveren het beste uit zichzelf te halen.

Khan Academy - Salmon Kahn
Ben je benieuwd hoe je door anders te toetsen meer recht kunt doen aan de principes van waarderend leren? Kijk dan deze TED-talk van de oprichter van de Khan Academy.

The surprising truth about what motivates us - Daniel Pink
In deze video vertelt Daniel over wat mensen beweegt en het nieuwe perspectief dat nodig is om mensen te motiveren.

blogposts over

Motivatie & toetsing